BMW K-serie ABS

Problem med ditt BMW K-serie ABS-system? Förblir varningslampan för ABS tänd? Då har du troligen problem med ditt BMW Motorrad ABS-system. På BMW Motorrad benämns ABS-systemet ofta som iABS2, ABSIV, ABS3 eller iABS.Det är under starten som en självdiagnos körs och om fel hittas så tänds varningslampor på instrumentpanelen. Vanligast är att varningslamporna för ABS tänds. Till en början kan felet försvinna av sig självt, men återkommer alltmer frekvent för att slutligen bli permanent om ingenting görs.

Aktuella modeller

I nuläget är BMW K-serie aktuella med:

  • BMW K1200S (K40)
  • BMW K1300S (K40)
  • BMW K1200R (K43)
  • BMW K1200R Sport (K43)
  • BMW K1300R (K43)
  • BMW K1200GT (K44)
  • BMW K1300GT (K44)
  • BMW K1600 (K48)
  • BMW K1600GTL (K48)

Där motorcykelmodellerna ungefärligen är från åren 2005-2013.

Andra felkällor?

I vissa fall är det kablage, hjulsensorer, jordfel, låg batterispänning eller helt andra orsaker bakom felkoden. Sådana fel är i allmänhet nödvändiga utesluta eller åtgärda. Många komponenter kan testas utan att bytas ut. Så leta efter dåliga jordpunkter, mät upp ledningsförmåga på kablage och se till att batteriet är laddat.

När övriga fel är uteslutna, så är det med största sannolikhet fel på någon del i ABS-aggregatet.

1 produkt