BMW X3 DSC/ABS

Har varningslamporna för ABS eller DSC inte släckts efter att bilen startats och gått i några sekunder? Då har du troligen problem med ditt BMW X3 DSC/ABS-system. Det är under starten som en självdiagnos körs och om fel hittas så tänds varningslampor på instrumentpanelen. Vanligast är att varningslamporna för ABS och antisladdsystemet tänds. Det är inte heller ovanligt att lamporna för parkeringsbroms och motorstyrdon tänds. Till en början kan felet försvinna av sig självt, men återkommer alltmer frekvent för att slutligen bli permanent om ingenting görs.

Andra felkällor?

I vissa fall är det kablage, hjulsensorer, jordfel, låg batterispänning eller helt andra orsaker bakom felkoden. Sådana fel är i allmänhet nödvändiga utesluta eller åtgärda. Många komponenter kan testas utan att bytas ut. Så leta efter dåliga jordpunkter, mät upp ledningsförmåga på kablage och se till att batteriet är laddat. Vad som behöver kollas beror förstås på felkoden. Säger diagnosen att bromstryckgivaren till ditt X3 DSC/ABS-system är defekt, så är det givetvis ingen mening att börja testa hjulsensorer.

När övriga fel är uteslutna, så är det med största sannolikhet fel på någon del i ABS-aggregatet.

Visar alla 18 resultat