VW Passat ABS/ESP

Har en eller flera varningslampor inte släckts efter att bilen startats och gått i några sekunder? Då kan du ha problem med ditt VW Passat ABS-system. Det är under starten som en självdiagnos körs och om fel hittas så tänds varningslampor på instrumentpanelen. Vanligast är att varningslamporna för ABS och ESP tänds. Det är inte heller ovanligt att lamporna för parkeringsbroms och motorstyrdon tänds. Till en början kan felet försvinna av sig självt, men återkommer alltmer frekvent för att slutligen bli permanent om ingenting görs.

Andra felkällor?

I vissa fall är det kablage, hjulsensorer, jordfel eller andra orsaker bakom felkoden. Sådana fel är bra att kunna utesluta eller åtgärda. Men när övriga fel är uteslutna, så kan vi troligen hjälpa dig.

Visar alla 12 resultat