Villkor

Allmänna villkor

Samtliga priser i vår produktkatalog är angivna inklusive moms i svenska kronor. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar utom vår kontroll. Levererade varor förblir BQE – Blomqvist Engineering AB:s egendom till dess full likvid erlagts.

Särskilda villkor gällande utbytesenheter

Med utbytesenhet menas en fullt fungerande produkt som tillhandahålls av BQE – Blomqvist Engineering AB (hädanefter kallad BQE) i utbyte mot kundens defekta enhet. Den defekta enheten skall vara av exakt samma modell och ha ett av BQE reparerbart fel. Vidare är den defekta enheten ej tidigare reparerad, ej öppnad och har inte yttre defekter såsom frätskador på kontaktstift, sprickor i godset etc.. Den defekta enheten skall vara BQE tillhanda senast 14 dagar efter leveransdatum (se faktura).

I det fall då utbytesenhet nyttjas, förbinder sig kunden att returnera en enligt ovan beskriven defekt enhet. Om retur ej sker inom utsatt tid, eller enheten ej uppfyller nämnda villkor, förbehåller sig BQE rätten att fakturera för utebliven returenhet. Om inget annat anges, så är beloppet som faktureras 2000kr inklusive moms. Detta belopp motsvarar det genomsnittsliga inköpspriset för en ersättning av den aktuella artikeln.

Observera: BQE:s policy är att tillämpa goodwill i mesta möjliga mån, så under andra villkor kan BQE tillåta försäljning av utbytesenhet mot kundens defekta enhet. Detta sker då vanligen mot ett högre pris.

Särskilda villkor gällande reparationsenheter

Med reparationsenhet menas en defekt enhet som skickas in av kund till BQE, enheten repareras av BQE och återsänds i fullt fungerande skick till kund. Kraven som ställs på en sådan enhet är att den har ett av BQE reparerbart fel, är ej tidigare reparerad, ej tidigare öppnad och inte har yttre defekter såsom frätskador på kontaktstift, sprickor eller hål i godset, etc.. En enhet som ej uppfyller BQE:s krav returneras i normala fall till kund utan åtgärd och då villkoren för fri frakt ej längre är uppfyllda debiterar BQE för frakt och returfrakt.

Observera: BQE:s policy är att tillämpa goodwill i mesta möjliga mån, så under andra villkor kan BQE åta sig att undersöka och ofta lyckas reparera enheter som inte uppfyller BQE:s särskilda villkor för reparationsenheter. Dessa villkor diskuteras mellan BQE och kund och beror på produkten och felet.

Prisändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering. Lagerförda produkter/utbytesenheter samt rena reparationstjänster levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i BQE:s orderbekräftelse. För produkter som vid orderläggning ej finns disponibla i lager, gäller orderbekräftat pris. Efter eventuell justering skall nytt pris godkännas av kund, i annat fall annulleras ordern.

Betalningsvillkor

Försäljning till både företag och privatpersoner sker efter särskild kreditprövning mot faktura som normalt förfaller till betalning 14 dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller förskottsbetalning. Privatperson skall vara myndig. Vid betalningsdröjsmål utgår en årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med 8% från förfallodagen samt lagstadgad påminnelseavgift om 60 SEK. Anmärkningar mot utsänd faktura skall ske inom 10 dagar.

Betalningssätt

Vi erbjuder följande betalningsmöjligheter:

  1. Faktura netto 30 dagar: en enkel kreditupplysning görs för detta alternativ. Betalningen sker till bankgiro eller via swish. Fakturan skickas som pdf-fil till önskad mejladress.
  2. Avbetalning 3 månader: betala i din egen takt inom tre månader. En enkel kreditupplysning tas för detta alternativ. En fast uppläggningsavgift på 300kr tillkommer
  3. Avbetalning 6 månader: betala i din egen takt inom sex månader. En enkel kreditupplysning tas för detta alternativ. En fast uppläggningsavgift på 450kr tillkommer.
  4. Förskottsbetalning: fakturan skickas till kund som pdf-fil till önskad mejladress. Fakturan betalas via swish eller bankgiro.
  5. IBAN-betalning: för utländska kunder betalas fakturan i förskott via IBAN-konto.

För att undvika så kallade dubbelbetalningar, det vill säga att kunden betalar fakturan två gånger, så finns betalningsinstruktionerna och betalningsuppgifterna (swish-nummer och bankgiro) enbart på fakturan. Hittar du inte din faktura? Hör av dig till oss, så skickar vi en ny.

Leveranstid

Bekräftade beställningar före klockan 13.00 på lagerförda produkter eller utbytesenheter expedieras som regel samma dag (gäller vardagar).

Leveranstiden för reparationer/rekonstruktioner av produkter är 1-2 dagar. Det tar alltså 1-2 dagar från det att vi fått in produkten tills den är färdig att sändas tillbaka. Den totala tiden från kund till BQE och tillbaka till kund är cirka en arbetsvecka.

Avvikelser från ovanstående kan dock förekomma vid högre arbetsbelastning.

Leveranssätt

Alla leveranser sker idag med DB Schenker. Normal transporttid är 1-4 vardagar. På helgdagar sker inga leveranser.

Leverans sker för privatperson med Schenker Parcel Ombud. fritt vårt lager. Liggetid på utlämningsställe är fjorton dagar.

För företag sker leveranser normalt genom Schenker Parcel, med leverans till dörr, fritt vårt lager. Returetikett medföljer i lådan på alla beställningar där retur erfordras.

Fraktkostnad: fri frakt och returfrakt

Om de särskilda villkoren för utbytesenheter eller reparationsenheter är uppfyllda, så tillhandahåller BQE en fri frakt och en fri returfrakt med våra frakthandlingar. Dessa fria frakter gäller endast inrikes transport. Frakter som ej uppfyller dessa villkor debiteras enligt vår fraktprislista  hos DB Schenker. Ifall enheten skall skickas till oss för renovering, så stäm av med oss innan du tar bort något från bilen. I ganska många fall skickar vi kuvert med pluggar och fraktetikett då det är extremt viktigt att plugga hydraulblocken. I andra fall – ifall det gäller ett styrdon exempelvis – så skickar vi vanligen fraktetiketten på mejl för att spara tid.

Outnyttjade utbytesenheter

Om en utbytesenhet beställts och levererats av oss enligt överenskommelse så gäller fri frakt och returfrakt. Undantaget är då kunden returnerar en fungerande utbytesenhet utan att nyttja denna. Vi tar då ut en avgift om 300kr inklusive moms för frakt och returfrakt. Detta för att täcka in porto för utebliven order. Det går givetvis bra att ångra sig efter att ha beställt en utbytesenhet av oss, men vi förbehåller oss då rätten att ta ut ovanstående belopp. Har vi inte hunnit skicka beställningen så kostar det givetvis inget att ångra en beställning.

Outlöst försändelse

För försändelser som ej är utlösta debiteras en avgift om för närvarande 275 kr inklusive moms för att täcka BQE:s transport- och administrationskostnader.

Transportskada

Kontrollera alltid er leverans vid uthämtning eller avlämning från PostNord. Om godset verkar skadat på grund av defekt kartong packa alltid upp och kontrollera själva varan. Vid transportskadad produkt (fysisk skada på varan) skall kunden omgående kontakta logistikpartnern PostNord på 020-232221 och reklamera godset. Därefter fyller du i vårt formulär för transportskador. I vårt formulär anges reklamationsnumret som erhålls vid anmälan hos PostNord. Formuläret finns här.

Reklamation (privatkonsument)

I enlighet med svensk lagstiftning har privatkonsument rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom 3 år från inköpsdatum. Meddelande om reklamation skall lämnas till BQE inom 2 månader från det att felet upptäckts. Fel som uppstår inom 6 månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Sker reklamation inte inom 3 år från inköpsdatum förlorar privatkonsumenten rätten att reklamera varan.
För enklare felhantering skall kunden göra en felanmälan här. BQE tar därefter kontakt och tillsammans med kund diskuteras nästa steg i reklamationsprocessen.
Vid ett återsändande skall följesedel eller faktura bifogas och produkten skall vara helt omgiven av emballageskydd (såsom bubbelplast eller luftkuddar) och vara innesluten i ett ytteremballage av minst enkelväggig wellkartong. Om inte kraven på skyddad transport uppfylls kommer varan skickas tillbaka utan vidare åtgärd och reklamationen  godkänns ej.

Garanti

BQE lämnar två års garanti från leveransdatum på samtliga produkter som uppfyller de särskilda villkoren för utbytesenheter och reparationsenheter. Två års garanti lämnas även på ny vara.

Ingen garanti lämnas normalt på reparationsenheter som ej uppfyller våra särskilda krav på reparationsenheter. Garanti lämnas heller ej på produkter som hanterats felaktigt, där föreseglingssigillet brutits eller om produkten ej används på anvisat sätt.

Vid ett garantiärende skall kund först fylla i en felamälan här. BQE tar därefter kontakt och tillsammans med kund diskuteras nästa steg i garantiprocessen.

Vid ett återsändande skall följesedel eller fakturakopia bifogas och produkten vara omgiven av rikligt med emballageskydd (såsom bubbelplast eller luftkuddar) och vara innesluten i ett ytteremballage av minst enkelväggig wellkartong. Om kraven på skyddad transport inte uppfylls kommer varan skickas tillbaka utan vidare åtgärd och garanti  medges ej.

Ansvar för fel

Föreligger det fel som BQE ansvarar för, åtar sig BQE att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala hela eller delar av köpeskillingen.
BQE:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. BQE åtar sig således inget direkt eller indirekt ansvar för inkompabilitet, stillastående fordon, bärgning, merarbete, ökade verkstadskostnader, eller annan ekonomisk skada.

Skydd av personuppgifter

I samband med din registrering och orderläggning godkänner du som kund att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den vara eller tjänst du som kund önskar få levererad. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundtjänst. Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta personuppgifter till andra företag eller personer i annat fall än där detta krävs för att fullfölja leverans.

Övriga villkor

I fall tvist uppstår mellan BQE och privatkonsument följer BQE alltid ARN:s rekommendationer.