1994-2005 Audi Bosch 5.3 ABS ECU 8E0614111AP

2900 kr 2610 kr Ink. 25% moms

Kort beskrivning

Har du ABS-problem med ditt Audi? Är din Audi är en A4, S4, A6, S6, A8 eller S8 tillverkad under åren 1994-2005? Då kan du ha ett felande styrdon av typen Bosch 5.3. Detta fel kan åtgärdas och resultatet blir en billig och hållbar lösning.

Mer information

Bilmärke

Audi A4, S4

1997-2005

Audi A6, S6

1997-2005

Audi A8, S8

1994-2002

Systemtyp

ABS Hydraulaggregat

Systembeteckning

ABS, ASR, ESP

Modell

Bosch 5.3

Delsystem

Enbart ABS-styrdon/ECU

Bosch-nummer

,

Audi-nummer

8E0614111AP

Felkod

04B3, P04B3, 01203

Service/support

Garanti 2 år

Notering

Detta styrdon kan finnas bland fler av VAG-gruppens märken.

Beskrivning

Audi Bosch 5.3 styrenhet 8E0614111AP

Den typen av styrdon som sitter i flera Audi-modeller från 1994-2005 kallas för Bosch 5.3. Artikelnumret på pumpen/hydraulblocket är 8E0614111AP. Modellerna som drabbas är A4, S4, A6, A8 och S8. Kort sagt består problemet i att det inte längre går att få kontakt med styrdonet. Felet går nästan alltid att åtgärda och leder till en mycket hållbar lösning.

För att den fria frakten och returfrakten skall gälla får enbart styrboxen skickas in.

Felbeskrivning

Symptomen: vid start tänds ofta ABS-lampan och bromsljuset blinkar. Felet kommer och går sporadiskt till en början och blir till slut dominerande.

Vanliga felkoder på detta Audi ESP/ABS-system är: 04B3, P04B3 eller 01203 ABS/instrumentpanelinsats; elektrisk förbindning, signal saknas, intermittent.

Det kan finnas fler felkoder som kan tyda på samma fel. Det förekommer även fel som vi inte kan åtgärda, därför är det viktigt att en diagnos görs.

Rekonstruktionsklass

För denna enhet åtgärdas felet och motåtgärder vidtas för att felet inte ska återkomma. Rekonstruktionen bedöms vara en klar förbättring mot originalet och BQE:s prognos är att styrdonet håller bilens livslängd ut.

Leveranstyper

Produkten levereras antingen som utbytesenhet eller som reparationsenhet. Fördelen med att få produkten levererad som reparationsenhet är att styrdonet inte behöver kodas till bilen. Nackdelen är att det tar lite längre tid att få problemet löst. Du kan läsa om villkoren för utbytesenhet här och för reparationsenhet här.

Demontering och montering av ditt Audi 8E0614111AP ABS-styrdon

Det är enbart styrdonet som är trasigt i detta Audi ABS-system med ovanstående felkoder och felbeskrivning. Därför behöver inte heller hela ditt Audi ABS-aggregat monteras ur eller tappas på hydraulolja.

ABS-aggregatet sitter på vänster sida fullt synligt. Själva styrboxen sitter fast med sex stycken T20 (Torx 20)-skruvar. Urmontering kan variera något och det finns lite olika sätt. Du kan läsa mer om tips för urmontering här. Observera att skillnader mellan modellerna förekommer, så tipsen ska mer ses som riktlinjer.