1997-2005 VW ABS Bosch 5.3 0273004283

2900 kr 2610 kr Ink. 25% moms

Kort beskrivning

Om du har en VW Passat tillverkad från 1997-2005 och om varningslampor för ABS/ESP fortsätter att vara tända efter start och bromsljuset blinkar, då är ditt VW ABS-system troligen trasigt och av typen Bosch 5.3. Vi har då en hållbar och billig lösning till detta problem.

Mer information

Systemtyp

ABS Hydraulaggregat

Systembeteckning

ABS, ASR, ESP, TCS

Modell

Bosch 5.3

Delsystem

Enbart ABS-styrdon/ECU

Bosch-nummer

,

VW-nummer

8E0614111B, 8E0998375A

Passat

1997-2005

Felkod

04B3, P04B3, 01203

Service/support

Garanti 2 år

Beskrivning

VW ABS, ASR, ESP, TCS styrenhet

Denna styrbox hör till ett VW ABS-system och sitter i VW Passat från 1997-2005. Det är snarare regel än undantag att felet förr eller senare  uppstår. Kort sagt så fås ingen kontakt med styrdonet beroende på problem med strömförsörjningen. Felet går nästan alltid att åtgärda och leder till en hållbar lösning.

För att den fria frakten och returfrakten skall gälla får enbart styrboxen skickas in.

Felbeskrivning

Symptomen: vid start tänds ofta ABS-lampan och bromsljuset blinkar. Felet kommer och går sporadiskt till en början och blir till slut dominerande.

Vanliga felkoder på detta system av VW ABS är: 04B3, P04B3 eller 01203 ABS/instrumentpanelinsats; elektrisk förbindning, signal saknas, intermittent.

Det kan finnas fler felkoder som kan tyda på samma fel. Det förekommer även fel som vi inte kan åtgärda, därför är det viktigt att en diagnos görs.

Rekonstruktionsklass

För denna enhet åtgärdas felet och motåtgärder vidtas för att felet inte ska återkomma. Rekonstruktionen bedöms vara en klar förbättring mot originalet och BQE:s prognos är att styrdonet håller bilens livslängd ut.

Leveranstyper

Produkten levereras antingen som utbytesenhet eller som reparationsenhet. Fördelen med att få produkten levererad som reparationsenhet är att styrdonet inte behöver kodas till bilen. Nackdelen är att det tar längre tid att få problemet löst. Du kan läsa om villkoren för utbytesenhet här och för reparationsenhet här.

Demontering och montering av ditt VW ABS-styrdon

Det är enbart styrdonet som är trasigt i detta VW ABS-system med ovanstående felkoder och felbeskrivning. Därför behöver inte heller hela ditt VW ABS-aggregat monteras ur eller tappas på hydraulolja.

ABS-aggregatet sitter på vänster sida fullt synligt. Själva styrboxen sitter fast med sex stycken T20 (Torx 20)-skruvar. Urmontering kan variera något och det finns lite olika sätt. Du kan läsa mer om tips för urmontering här. Observera att skillnader mellan modellerna förekommer, så tipsen ska mer ses som riktlinjer.